Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/index adresi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Lütfen başvurularınızı dergi adresimiz üzerinden gerçekleştiriniz.TR DİZİN 2020 Etik Kriterleri doğrultusunda, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 

2020 yılı itibariyle dergimizin yayın dili yalnızca İngilizcedir. 

Saygılarımızla,

Cilt: 11 - Sayı: 60 - 2021 Son Sayı