İpek ÖZALP

TRAKYA’DA DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ VE VEJETASYON ÇALIŞMALARI KONUSUNDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

BRIEF ASSESEMENT ABOUTH NATURAL VEGETATION STUDIES in THRACİAN REGION

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 3

25-33

Trakya, Doğal Bitki Örtüsü, Vejetasyon

Thracian, Natural Vegetation

16 17

7