İzmir'in İşgali Olayının Trakyada'ki Tepkileri

Milli Mücadelemizin başlaması ve teşkilatlanmasında İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali olayının son derece önemli bir yeri vardır. Bu makalemizde, İzmir işgalinin nasıl hazırlandığım kısaca anlattıktan sonra, işgal olayının Trakya’da ve Trakya'nın tek savunucusu konumunda bulunan Trakya-Paşaeli Müdâfa-i Cemiyet-i Osmaniyesi’nin işgal karşısında gösterdiği tepkiler üzerinde durmaya çalışacağız.İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da olduğu kadar Trakya'da da tepki ile karşılanmıştır. İşgal haberinin duyulmasıyla birlikte Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Osmaniyesi, işgali tefin etmek üzere resmi makamlara protesto telgrafları çekmek, mitingler düzenlemek gibi faaliyetlerle kamuoyunu uyandırmaya ve harekete geçirmeye çalışmıştır.

The Reactions of Izmir's Invasion Incident in Thrace

The invasion of İzmir by the Greeks has an important place in the start and organization of our National Struggle. In this article, after briefly explaining how I prepared the Izmir invasion, we will try to focus on the reactions of the occupation event against Thrace and the occupation of Thrace, the only defender of Thrace, in the face of the occupation of Izmir. was met with a reaction in Thrace as well as in Anatolia. With the news of the occupation, Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Osmaniye tried to awaken and mobilize the public with activities such as taking protest telegrams to officials and organizing rallies in order to support the occupation.

___

  • Zeki Arıkan, Mütakere ve işgal Dönemi İzmir Basım, s. 71
  • Bekir Sıtkı Baykal, "İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgali ve Bu Olayın Doğu Anadolu'daki Tepkileri "Belleten, c. 33, sayı; 132 (Ekim 1969), s. 522
  • Selahattin Tansel, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, 1919-1922, Ankara 1965, s. 12-16.