Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt: 10 Sayı: 20 -2023Son Sayı