TRAKYA’DA DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ VE VEJETASYON ÇALIŞMALARI KONUSUNDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Trakya’da doğal bitki örtüsü ve vejetasyon yapısına dair çalışmalar çeşitli dönemlerde farklı araştırmacılar tarafından yapılarak bölgenin doğal örtüsünün yapısına ışık tutulmuştur. Sahanın önemli morfolojik yapılarından biri olan dağlık kütleler ve bunların barındırdığı bitki örtüsünün içeriği, bölgede görülen iklim özelliklerinin bitki örtüsünün şekillenmesindeki katkısı yapılan çalışmaların konusunu oluşturmuştur. Bölgenin kuzeyi Avrupa-Sibirya flora bölgesinin içinde kalırken güneyde yer alan alanlar daha çok Akdeniz flora bölgesinin etkilerinin görüldüğü yerlerdir. Ergene havzasının bulunduğu iç kısımlar doğal step alanı olarak bazı araştırmacılar tarafından belirtilse de aldığı yağış miktarı açısından bu özelliği yansıtmadığı bu görüntünün insan tahribatı neticesinde ortaya çıktığı belirtilmiştir.

BRIEF ASSESEMENT ABOUTH NATURAL VEGETATION STUDIES in THRACİAN REGION

The studies on the natural vegetation and vegetation structure in Thrace were carried out by different researchers in various periods and the structure of the natural cover of the region was shed light. The mountainous masses, which are one of the most important morphological structures of the area, and the content of the vegetation they cover, constitute the subject of the studies that contributed to the formation of the vegetation in the region. The northern part of the region remains within the European-Siberian flora region, while the areas in the south are mostly seen in the Mediterranean flora region. Although the inner part of Ergene basin is mentioned by some researchers as natural step area, it is stated that this image does not reflect this feature in terms of the amount of precipitation that occurs as a result of human destruction.

___

  • ARDEL Ahmet, “Trakya’nın Jeomorfolojisi”, Türk Coğrafya Dergisi, Cilt 0, Sayı 17, (1957), s. 152-158.BAYTOP Asuman, Türkiye'de botanik tarihi araştırmaları, TUBİTAK Yayınları, Ankara, 2004, s. 574.---------, Trakya’da botanik gezilerimiz, Türk Biyoloji Dergisi, 11 (2):38-43.AYDINÖZÜ Duran, “Avrupa Kayını (Fagus Sylvatica)’nın Yıldız (Istranca) Dağlarındaki Yeni Yayılış Alanları”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:18, No:2, (2010), s. 623-630.AYDINÖZÜ Duran, “Barındırdığı Bitki Varlığı Açısından Trakya’nın Karasallık Derecesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:17, No:1, (2009), s. 203-212.ÇOBAN Asım, “Ganos Daglarındaki Kayın Kalıntıları ve Yeni Bitki Türleri”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 42, (2004), s. 47-58.DÖNMEZ Yusuf, “Trakya Bitki Örtüsünün Coğrafi Şartları”, Türk Coğrafya Dergisi, Cilt 0, Sayı 24-25, (1967), s. 99–157.--------, Aydınözü Duran, Büyükoğlan Fatma, İbret Ünal, “Floristik Bölgeler Açısından Trakya’nın Bitki Toplulukları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 25, (2012), s. 1-13.ELİÇİN Gökhan, “Türkiye Trakya’sında Ekzotik Orman Ağacı Taksonları”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 31, Sayı 1, (1981), s. 155-162.YALTIRIK Faik, Efe Asuman, “Trakya Vejetasyonuna Genel Bakış ve İğneada Subasar (Longos) Ormanları”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 38, Sayı 1, (1988), s. 69-75.