Hayriye TUNÇAY, Hatice EŞBAH

SAĞLIKLI KENTLER VE PANDEMİ: COVİD-19 PANDEMİSİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

HEALTHY CİTİES AND PANDEMİC: THOUGHTS ABOUT COVİD-19 PANDEMİC

PEYZAJ

2020-Cilt: 2 - Sayı: 2

57-64

Sağlıklı kentler, Pandemi, Kentsel Açık Alanlar

Healthy cities, Pandemic, Urban Open Spaces

51 40

7