SAĞLIKLI KENTLER VE PANDEMİ: COVİD-19 PANDEMİSİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Pandemiler ve epidemiler insanlık tarihi boyunca hep varlığını sürdürmüştür ve varoluş şekli ile insanlığa her zaman doğa ve insan arasındaki dengenin önemini vurgulamıştır. Pandemilerin insanlığa sosyal, ekonomik, çevresel anlamda birçok etkisi bulunmuştur. Bu etkiler sonucunda karşılaşılan durum her zaman insanlığın doğa ile olan ilişkisinin önemini ortaya koymuştur ve bütün canlı türlerinin aynı ekosistemin parçaları olduğu gerçeğini bir kere daha gözler önüne sermiştir. 21.yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığımız Covid-19 pandemisi insanların aslında ne kadar sağlıksız ve doğadan kopuk hayatlar yaşadığı gerçeğinin altını bir kere daha çizmiştir. Bu makalede 2020 yılı başından itibaren bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde, insanların kent ortamlarında yaşadığı değişimlerden bahsedilmiştir. Bu çalışma kapsamında sağlıklı kent yaklaşımlarından yola çıkılarak sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması için sağlıklı kentler modelleri incelenmiştir.

HEALTHY CİTİES AND PANDEMİC: THOUGHTS ABOUT COVİD-19 PANDEMİC

Pandemics and epidemics have always existed throughout human history and demonstrated the importance of balancing nature and human beings' needs. Pandemics have had many effects on humanity in social, economic, and environmental terms. During the pandemic, the situation always revealed the importance of humanity's relationship with nature and proclaimed that all living species are parts of the whole system. This article mentioned how people living in cities have coped with the Covid-19 pandemic, which has affected the entire world in 2020. The Covid-19 pandemic we experienced in the first quarter of the 21st century once again underlined that people live unhealthy and disconnected from nature. This study examines healthy city models to create sustainable urban environments.

___

 • Armborst, T., D'oca, D., Thedore, G. 2017 The Arsenal of exclusion & Inclusion. Actar Publishing.
 • Barry, J. 2004 The great influenza: the deadliest pandemic in history. Viking Press.
 • Dong, L., Bouey, J. 2020 Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China. Emerging Infectious Disease Vol: 26, 8. August 2020.
 • Du,Z., Xu, X., Lin, W., Fox, S., Cowling, B., Galvani, A., Meyers, L. A., 2020 Effects of proactive social distancing on COVID-19 outbreaks in 58 cities, China. Emerginf Infectiouds Disease, Vol: 26, 9. September, 2020.
 • Fan, J., Liu, X., Pan, W., Douglas, M. W., Bao, S. 2020 Epidemiology of coronavirus disease in Gansu Province, China. Emerging Infectious Diseases, Vol: 26, 6. June 2020.
 • Furuse, Y., Sando, E., Tsuchiya, N., Mihayara, R., Yasuda, I., Ko, Y. K., Saito, M., Marimoto, K., Imamura, T., Shobugawa, Y., Nagata, S., Jindai, K., Imamura, T., 2020 Clusters of Coronavirus Disease in Communities, Japan, January–April 2020. Emerging Infectious Disease, Vol: 26, 9. September 2020.
 • Laes, C. 2017 Disability in Antiquity, Routledge.
 • Lorenz, E.N. 1993 The essence of Chaos. U.of Washington Press.
 • Ryu, S., Seikh, T.A., Jang, C., Kim, B., Cowling, B.J. 2020. Effect of Nonpharmaceutical Interventions on Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, South Korea, 2020. Journal of Infectious Disease Vol: 26, 10: October 2020.
 • Shiva, V. 2013 Making peace with the earth. Fernwood Publishing.
 • URL1. https://cmes.fas.harvard.edu/news. Center for Middle Eastern Studies, Harvard Üniversitesi. Ziyaret tarihi: 1 Nisan 2020.
 • WHO, 2020 Strategic Preparedness and Response Plan. World Health Organization, Geneva.
 • Zakaria, F. 2020 Ten lessons for a post pandemic world. W. W. Norton and Company Ltd.Inc.