M.fatih BİLİCİ, Ayça GENÇ

Düzenli Egzersiz Yapan 15-17 Yaş Grubu Kız Öğrencilerin Bazı Karaciğer Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

Examination of Liver Enzymes of 15-17 Years Old Female Students Who Performing Regular Exercises

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2020 - Cilt: 9 - Sayı: 1

470 - 475

Egzersiz, Karaciğer Enzimleri, Kadın

Exercise, Liverenzymes, Female

81 35