Ankara Anadolu ve Rumeli Araştırmaları Dergisi

Cilt: 4 Sayı: 7 -2023Son Sayı

Ankara Anadolu ve Rumeli Araştırmaları Dergisi-Cover
  • ISSN: 2717-9052
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2020
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

13.3b5.8b