MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Özel Sayısı -2023Son Sayı