Fazla Dünyevi Temayüller: (İstanbul) Amerikan Kız Koleji, Misyoner-Süfrajetler ve Osmanlı-Türk Kadın Hareketi Üzerine Notlar

Bu makale, bir Amerikan Protestan misyoner girişimi olmasına rağmen, dö- nemin üst düzey akademik standartlarını yakalama arzusu ve karşılaştığı yerel talep- ler doğrultusunda hızla sekülerleşen (İstanbul) Amerikan Kız Koleji’ne odaklanıyor. Sekülerizmi tekil yerine çoğul ve epistemik bir kategori olarak ele alan çalışma, bu bağlamda koleje XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başında Amerikan sekülerizmi ile Osmanlı-Türk sekülerizmi karşılaşmasında şekillenen bir kurum olarak yaklaşıyor. Makale ayrıca aynı dönemde kolejin nasıl ve ne şekillerde Amerikan misyoner süf- rajet kadınlar ile Osmanlı-Türk kadın hareketinin kesişme noktası haline geldiğini takip ediyor. Genelgeçer “kadın özgürleşmesi” ve kolejin bu süreçteki rolü söylemine mesafeli yaklaşan makale, Amerikalı misyoner kadınlar ile Osmanlı-Türk kadınları karşılaşmasının, ilerlemeci ya da oryantalist bir tavır yerine, nasıl çoğulcu ve ulus- ötesi bir yaklaşımla kadınlık ortak paydası üzerinden düşünülebileceğini ve böyle bir yaklaşımın Osmanlı-Türk kadın tarih yazımı için ne gibi yeni olasılıklar sunabilece- ğini ele alıyor.

___

  • Asad, Talal: Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford: Stanford University Press 2003.
  • Asad, Talal: “Comments on Conversion”, Conversion to Modenities: The Globalization of Modernity, haz. Peter van der Veer, New York: Routledge 1996, s. 263-73.