Alper AKGÜL

SANAT EĞİTİMİ VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE DISTANCE EDUCATION SELF-EFFICIENCY LEVELS OF ACADEMICIANS WORKING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROVIDING ARTS EDUCATION

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 12 - Sayı: 46

1192-1210

313