Rüveyda ACARTÜRK, Mehmet Ali AKKAYA

Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University

Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 -Cilt: 13 - Sayı: 1

141-178

Kaygı, kütüphane kaygısı, kütüphane kullanımı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesi

Anxiety, library anxiety, use of library, Çankırı Karatekin University, Çankırı Karatekin University Library

50