Ahmet GÜVEN, Battal DÜLGER

SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI

THE SOCIAL STRUCTURE AND URBAN INTEGRATION PROBLEMS IN THE MEMBERS THAT MOVE TO THE CITY FOR POLITICAL VIOLENCE

Enderun

2017 - Cilt: 1 - Sayı: 2

17 - 26

Aile, göç, kentleşme, siyasal şiddet, kentsel bütünleşme

Family, migration, urbanization, political violence, urban integration

345 104

Benzer Makaleler

KKTC Hukuku’nda Evlilik Dışı Çocuğun Soybağı İle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Ankara Barosu Dergisi

Şölen KÜLAHÇI

Williams Sendromu Olan Bireylerin Ailelerinin Deneyimlerinin ve Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Deniz TEKİN ERSAN, Mine KİZİR

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Gülfer DOĞAN PEKİNCE, Mehmet YILMAZER

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Eralp DOĞU, Banu ÖZGÜREL

Ambar, depo ve silolarda tarım ürünlerine zarar veren ev sıçanı (Rattus rattus L.) ve Göçmen sıçan (Rattus norvegicus Berkenhout)'a karşı ultrasonik Dalga yayınlayan Rat paytrol aletinin kaçırıcı etkisi üzerinde incelemel

Bitki Koruma Bülteni

E. TUTKUN

AİLE MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİ VE UYGULAMA SORUNLARI KONUSUNDA ANKARA’DAKİ AİLE MAHKEMELERİNDE GÖREVLİ HAKİM VE UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Toplum ve Sosyal Hizmet

İbrahim CILGA

YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Okan AKPINAR, Ethem Kadri PEKTAŞ

Cumhuriyet Döneminde Ardahan İlinin Nüfus Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Tuncer RIZVANOĞLU