Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 23 Sayı: 3 -2023Son Sayı