İsmail GÜNDOĞDU

Tımarlı Sipahilere Hazineden Borç Verilmesi Meselesi:IV. Murat’ın Bağdat Seferi Örneği

The problem of the Lending Debt to the Timar Holders from the Treasury: The Case Study of Murat 4th of Bagdad Campaign

Akademik İncelemeler Dergisi

2021-Cilt: 16 - Sayı: 2

191-210

Osmanlı Tarihi, Tımarlı sipahiler, Zaimler, Borç verme, Bağdat seferi

Ottoman History, Cavalry Army, Zaims, Lending Debth, Bagdat Campaign

167