Akademik İncelemeler Dergisi

Cilt: 18 Sayı: 2 -2023Son Sayı