Deniz ŞAHİN DURAN

KÜRESEL KAMU MALI OLAN ÇEVREYE KATKISI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'NİN ENERJİ STRATEJİSİ VE 2023 ENERJİ HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF TURKEY'S ENERGY STRATEGY AND 2023 ENERGY TARGETS IN CONTEXT OF ITS CONTRIBUTION TO THE ENVIRONMENT WITH GLOBAL PUBLIC GOODS

Enderun

2022-Cilt: 6 - Sayı: 1

21-43

Çevre, Sürdürülebilirlik, Küresel Kamu Malı, Enerji

Environment, Sustainability, Global Public Good, Energy, Environment, Sustainability, Global Public Good, Energy

3412