Yenilenebilir ve Nükleer Enerji Kaynaklarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Yenilenebilir ve Nükleer Enerji Kaynaklarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Öz: Bu çalışmayla yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklarının retrospektif değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili kavramlara yönelik anahtar kelimelerin belirlenmesi içi genel bir literatür taraması gerçekleştirilerek, araştırılacak konuları kapsayıcı olarak; yenilenebilir enerji (renewable energy), nükleer enerji (nuclear energy, nuclear power), alternatif enerji (alternative energy), yeşil enerji (green energy), konvansiyonel enerji (conventional energy), kömür (coal), petrol (petroleum), doğal gaz (natural gas), fosil yakıtlar (fossil fuels), biyokütle (biomass), güneş enerjisi (solar energy, solar power), rüzgar enerjisi (wind power), hidroelektrik enerji (hydroeleckric power), jeotermal enerji (geothermal energy), dalga enerjisi (tidal energy), sera gazı (greenhouse gas), CO2 emisyonu (CO2 emissions), fotovoltaik (photovoltaic), konsantre edilmiş güneş enerjisi (concentrated solar power), termal enerji depolama (thermal energy storage), güneş enerji kuleleri-heliostat (heliostats) anahtar kelimeleri seçilmiştir. Seçilen anahtar kelimelerin birbirleri ile ilişkileri dikkate alınarak bu anahtar kelimeler alt gruplara ayrılmış ve elde edilen gruplara yönelik n-gram analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda seçilen uygun anahtar kelimelerle retrospektif değerlendirilmesi yapılan kavram ve olguların anlamlı ilişkilerinin belirlenebileceği gösterilmiştir. Ayrıca yine n-gram sonuçlarından yararlanılarak istenirse ihtiyaç duyulacak yeni anahtar kelimeler kullanılarak konuyla ilgili daha detay verilere de ulaşılabileceği, başka bir ifadeyle de değerlendirilmesi yapılacak kavramların derin analizlerine de imkân sunduğu bu çalışmayla görülmüştür.

___

 • [1]. Ural, M. N., Vural, A., & Çiftçi, A. (2020). N-Gram Analysis of Nuclear and Alternative Energy Sources and Historical and Political Course. Euroasia Summit Congress on Scientific Rearches and Recent Trend-6, May, 582–586.
 • [2]. Vural, A., Kaya, S., Başaran, N., & Songören, O. T. (2009). Anadolu Madenciliğinde İlk Adımlar. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, MTA Kültür Serisi-3.
 • [3]. Kaya, S., Başaran, N., Songören, T., Vural, A., & Kayadibi, Ö. (2010). Evaluations Related To Mining Archeology (Geo-Archeology) in Amasya City. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology.
 • [4]. Vural, A., & Kaygusuz, A. (2022). Gümüşhane İli Jeotermal Enerji ve Gazlı-Mineralli Su Potansiyelinin Araştırılması Üzerine Bir Değerlendirme. 1618–1645.
 • [5]. Ural, M. N., Vural, A., & Çiftçi, A. (2020). Conceptual Analysis of the Change in the Historical Process in Thermal Tourism. Journal of International Health Sciences and Management, 6(12), 67–73.
 • [6]. Çiftçi, A., Vural, A., & Ural, M. N. (2020). N-Gram Analysis of Industrial/Industrial Revolution Relation with Coal and Related Keywords. Euroasia Summit Congress on Scientific Rearches and Recent Trend-6, May, 587–591.
 • [7]. Reddy, D. K. S., & Pujari, A. K. (2006). N-gram analysis for computer virus detection. Journal in Computer Virology, 2(3), 231–239. https://doi.org/10.1007/s11416-006-0027-8
 • [8]. Huang, Y. C., Lin, H., Hsu, Y. L., & Lin, J. L. (2012). Using n-gram analysis to cluster heartbeat signals. BMC Medical Informatics and Decision Making, 12(1). https://doi.org/10.1186/1472-6947-12-64
 • [9]. Vural, A., Çiftçi, A., & Ural, M. N. (2021). Kıymetli Taşlar ve Sömürgecilik. 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 237–241.
 • [10]. Ural, M. N., Vural, A., & Çiftçi, A. (2020). Conceptual Development Analysis of Health Tourism Based on “N-Gram.” 5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 9-11 Temmuz 2020, Kırşehir/Türkiye.
 • [11]. Vural, A., & Çiftçi, A. (2021). An Analysis of Some Concepts Related to Environmental Issues and Development by N-Gram. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 8(19), 18–28. https://doi.org/10.38064/eurssh.158
 • [12]. Vural, A., Ural, M. N., & Çiftçi, A. (2020). N-Gram Analysis of Raw Material Supply-Demand Relationship: In Case of Chromium. International Black Sea Coastline Countries Symposium-5, 60–61.
 • [13]. Çiftçi, A., Vural, A., & Ural, M. N. (2021). Analysis of Some Concepts Related to the Environment and Health with the N-Gram Method. Journal of International Health Sciences and Management, 7(13), 47–54. https://doi.org/10.48121/jihsam.796465
 • [14]. Vural, A., Ural, M. N., & Çiftçi, A. (2019). N-gram Yöntemi İle Değerli Metallerin Sosyal/Siyasal/Ekonomik Olaylarla İlişkisinin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 125–134.
 • [15]. Vural, A., Ural, N., & Çiftçi, A. (2020). Değerli Metallerin Sosyal / Siyasal / Ekonomik Olaylarla İlişkisinin N- gram Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(29), 247–257.
 • [16]. Ural, M. N., Vural, A., & Çiftçi, A. (2020). Analysis of Rare Earth Elements (REE) in the Literature by Using N-gram Method and Comparison with Social/ Political/ Economic Even. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(24), 369–379.
 • [17]. Ural, M. N., Vural, A., & Çiftçi, A. (2019). Analysis of Rare Earth Elements (REE) in the Literature by Using N-gram Method and Comparison with Social/Political/Economic Events. 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 135–144.
 • [18]. Çiftçi, A., Vural, A., & Ural, M. N. (2020). Analysis of Environmental and Healt Related Concepts with N-Gram Method. 5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi.
 • [19]. Çiftçi, A., Ural, M. N., & Vural, A. (2019). Investigation of the Relationship between Base Metal (Pb-Zn-Cu) and Social/Political/Economical Events by N-gram Analysis. 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 116–124.
 • [20]. Vural, A., & Çiftçi, A. (2021). Analysis of Raw Material Supply-Demand Relationship Using N-Gram: Chrome Mine Example. Euroasia Journal of Social Sciences and Humanities, 8(1), 1–9.
 • [21]. Vural, A., Ural, M., & Çiftçi, A. (2020). Evaluation of Historical Development of Some Concepts Related To Development And Environmental Issues with N-Gram Analysis. International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium- V. November 28-29, 2020 / Zonguldak, Turkey.
 • [22]. Vural, A., Ural, M. N., & Çiftçi, A. (2022). Analysis of Energy Raw Material Coal , Industrialization and Industrial Revolution Phenomena with N-gram. Journal of Investigations on Engineering & Technology, 5(1), 11–20.
 • [23]. Sornette, D., Kröger, W., & Wheatley, S. (2018). New ways and needs for exploiting nuclear energy. In New Ways and Needs for Exploiting Nuclear Energy. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97652-5
 • [24]. da Rose, A. V., & Ordonez, J. C. (2022). Fundamentals of Renewable Energy Processes. In Fundamentals of Renewable Energy Processes. Elsevier. https://doi.org/10.1016/c2015-0-05615-5
 • [25]. Sinharoy, A., & Lens, P. N. L. (2022). Renewable Energy Technologies for Sustainable Development. In Applied Environmental Science and Engineering for a Sustainable Future. Springer. https://doi.org/10.1002/adsu.201800109
 • [26]. Platzer, M. F., & Sarigul-Klijn, N. (2021). The Green Energy Ship Concept Renewable Energy from Wind Over Water. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58244-9_25
 • [27]. Alexopoulos, S., & Kalogirou, S. A. (2021). Solar Thermal Energy. In Fundamentals of Renewable Energy: Vol. i. Springer. https://doi.org/10.1201/9781003245643-5
 • [28]. Smil, V. (2008). Energy in Nature and Society. MIT Press.
 • [29]. Bundschuh, J., Chen, G., & Chandrasekharam, D. (2017). GEOTHERMAL, WIND AND SOLAR ENERGY APPLICATIONS IN AGRICULTURE AND AQUACULTURE. Taylor & Francis.
 • [30]. Stober, I., & Bucher, K. (2013). Geothermal Energy, From Theoretical Models to Exploration and Development. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-13352-7
 • [31]. Rolker, J., Schill, E., Stober, I., Schneider, J., Neumann, T., & Kohl, T. (2015). Hydrochemical characterisation of a major central European heat flux anomaly: the Bürchau geothermal spring system, Southern Black Forest, Germany. Geothermal Energy, 3(1). https://doi.org/10.1186/s40517-014-0021-1
 • [32]. Cohen, B. L. (1990). The Nuclear Energy Option: An Alternative for the 90s. New York: Plenum Press.
 • [33]. Arı, T. (2011). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika (9th ed.). MKM Yayınları.
 • [34]. Sönmezoğlu, F. (2005). Uluslararası Politika ve Dış Politika Analiz (4th ed.). Filiz Kitapevi.
 • [35]. Ediger, V. (2019). An integrated review and analysis of multi-energy transition from fossil fuels to renewables. Energy Procedia, 156(September 2018), 2–6. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.073