Sinop İli İçin Rüzgâr ile Elektrik Üretiminin Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Bilindiği gibi elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. İhtiyacın karşılanmasında kullanılan fosil yakıtların rezervlerinin sınırlı olması ve çevreye verdikleri olumsuz etkilerden dolayı yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda daha fazla dikkati üzerine çekmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu kaynaklardır. Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, dalga, okyanus, hidrojen ve biyokütle enerjisi bu sınıftaki enerji kaynaklarıdır. Ülkemizde rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidroelektrik enerjisinden sonra elektrik üretimi için yaygın olarak kullanılan ikinci enerji kaynağıdır. Bu çalışmada, Sinop ili için rüzgâr verileri kullanılarak rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisinin üretim potansiyeli araştırılmıştır. Ayrıca olası bir RES için, çevresel etki değerlendirme ÇED , hava kirliliği, gürültü, kuş ölümlerine ve habitata etkileri güncel veriler dikkate alınarak analizi yapılmış ve değerlendirilmiştir

The Potential of Power Generation with Wind and the Evaluation of Its Environmental Impacts in Sinop

As known, the need for electric energy is increasing. Due to the limited reserve of fossil fuels and their adverse effects on environment, renewable energy sources has been given more attention for meeting energy requirement in last years. Renewable energy sources are environmentally friendly sources. This class of energy sources includes solar, wind, hydroelectric, geothermal, wave, ocean, hydrogen and biomass energy are the energy sources. In our country, wind energy is the second energy source amongst renewable energy sources used for electricity generation after hydroelectric power. In this study, the potential of electric energy generation from wind power in Sinop province has been investigated using wind data. Also, a possible wind power plant WPP has been analyzed and assessed taking into account the environmental impact assessment EIA , air pollution, noise, bird deaths and habitat effects.

___

 • Acaroğlu, M. 2013. Alternatif Enerji Kaynakları.Genişletilmiş 3. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Erek Ofset Matbaacılık, Ankara, 654 s.
 • Akdağ, SA., Güler, Ö. 2010. Evaluation of wind energy investment interest and electricity generation cost analysis for Turkey. Appl Energy., 87(8):2574–2580.
 • Air Quality Index (AQI) Basics. 2016. https://cfpub.epa.gov/ airnow/index.cfm?action=aqibasics.aqi
 • Sovacool, BK. 2009. Contextualizing avian mortality: A preliminary appraisal of bird and bat fatalities from wind, fossil-fuel, and nuclear electricity. Energy Policy., 37(6):2241– 2248.
 • Sinop Valiliği. 2016. http://www.sinop.gov.tr/cografya
 • TEDAŞ 2016. Sinop ili 2010-2015 Elektrik Tüketimi Verileri Bilgi Edinme. Ankara
 • TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye Elektrik Enerjisi İstatistikleri. 2016. http://www.emo.org.tr/genel/ bizden_detay.php?kod=88369&tipi=41&sube=0#.WBdS- fmLSM9
 • Türkiye İstatistik Kurumu. 2016. http://www.tuik.gov.tr/ PreÇizelge.do?alt_id=1029
 • United Nations Framework Convention on Climate Change. 2016. http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
 • Yüksel, İ. 2010. Energy production and sustainable energy policies in Turkey. Renew. Sustain. Energy, 35(7):1469–1476.
 • Yüksel, İ., Kaygusuz, K. 2011. Renewable energy sources for clean and sustainable energy policies in Turkey. Renew Sustain Energy, 15(8):4132–4144.
 • Yüksel, İ., Sandalcı, M. 2011. Climate Change, Energy, and the Environment in Turkey. Energy Sources Util. Environ. Eff., 33(5):410-422.
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi-Cover
 • ISSN: 2146-4987
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2011
 • Yayıncı: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ