Esra ÇİFTÇİ, Ali ŞENDOĞDU, Musa ÖZATA, Esra ÇİFTÇİ

KOBİ’LERDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN YÖNETİM DESTEĞİ BOYUTU İLE İŞGÖRENLERİN İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 28 - Sayı: 1

215 - 229

KOBİ’ler, kurum kültürü, iş tatmini

SMEs, corporate culture, job satisfaction.

67 33