Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Physiological Physical Chemical Characteristics and Sensory Evaluation of Minimally Processed Grapefruit Segments Packaged under Modified Atmosphere

Tarım Bilimleri Dergisi

2010-Cilt: 16 - Sayı: 2

129-138

Sitrus, altıntop, az işleme, modifiye atmosfer paketleme, aktif ve pasif modifiye atmosfer, kalite

Sitrus, altıntop, az işleme, modifiye atmosfer paketleme, aktif ve pasif modifiye atmosfer, kalite

71 38

7