İLAÇ SEKTÖRÜNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG) MATRİSİNİN OLUŞTURULMASI

Toplam Kalite Yönetimi (TQM), mudaların sıfır olması ve yapılan işlemin maksimum oranda amaca hizmet etmesi felsefesi ile oluştuğundan dolayı üretim ve pazarlama, hatta tasarıma destek olma konusunda insanlığa destek sağlamaktadır. Üretilen malın tüketici tarafından çekilmesi, amaca hizmet eden tasarımlar yaratılması ve atıl mamul olmaması için Toplam Kalitenin bir parçası olan QFD tekniği üretim ve pazarlama konusunda hizmete hazır bir sistemdir. Bu çalışmada, Kalite Geliştirme Teknikleri’ nden müşteri beklentileri ve buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetini esas alan Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) - QFD tekniğinin; sağlık sektörünün en önemli parçası olan ilaç sektöründe, uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

İLAÇ SEKTÖRÜNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG) MATRİSİNİN OLUŞTURULMASI

Toplam Kalite Yönetimi (TQM), mudaların sıfır olması ve yapılan işlemin maksimum oranda amaca hizmet etmesi felsefesi ile oluştuğundan dolayı üretim ve pazarlama, hatta tasarıma destek olma konusunda insanlığa destek sağlamaktadır. Üretilen malın tüketici tarafından çekilmesi, amaca hizmet eden tasarımlar yaratılması ve atıl mamul olmaması için Toplam Kalitenin bir parçası olan QFD tekniği üretim ve pazarlama konusunda hizmete hazır bir sistemdir. Bu çalışmada, Kalite Geliştirme Teknikleri’ nden müşteri beklentileri ve buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetini esas alan Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) - QFD tekniğinin; sağlık sektörünün en önemli parçası olan ilaç sektöründe, uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

___

 • Akao, Y. (1988). Practical Applications of QFD for New Product Development, Japan Standards Association, Tokyo:12.
 • Akao, Y. (1990). Quality Function Deployment Integrating Customer Requirements Massachusetts: 5. Product Design, Productivity Press,
 • Day, R. (1998). Kalite Fonksiyon Yayılımı: Bir Şirketin Müşteri ile Bütünleştirilmesi, Marshall Kültür Yayınları, İstanbul: 8. Tercüme Hizmetleri),
 • Hauser, J. & Clausing, D. (1988). QFD, Gaining Competetive Advantage by Listening to The Voice of The Customer, Boston Soldier Field Division of Research, Harvard University Business Review: 14.
 • İDEA İnceleme Eğitim ve Araştırma A.Ş. (1998). QFD Eğitim Notları, İstanbul: 11.
 • Khoo, L.P. (1996). Framework of a Fuzzy QFD System, Introduction Journal of Production Research, 2: 299.
 • Moran J.W. & Nakul, V.S. (1991). Facilitating and Training in QFD, Amacom Books, Methuen: 5.
 • QFD Institute (2005). How does QFD differ from other quality initiatives? http,//www.qfdi.org/what is qfd/faqs about qfd.htm Tarihi:10 Mayıs 2005, WWW:web:
 • QFD Institute (2005). What is QFD?, İndirilme Tarihi:20 Kasım 2005, WWW:web: http//www.qfdi.org/what_is_qfd/what_is_qfd.htm
 • Şen, A. & Yenginol, F. (1998). İzmir Makine Mühendisleri Odası Kalite Danışma Merkezi Kalite Fonksiyon Göçerimi Seminer Notları, İzmir: 1-3.
 • Vavra, T.G. (1999). Müşteri Tatmini Ölçüm Programlar Oluşturma, Ugulama, İnceleme ve Raporlama Rehberi, (Çev.Günhan Günay), Kalder Yayınları, İstanbul: 442.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1303-0027
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2001
 • Yayıncı: Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fak.
Sayıdaki Diğer Makaleler

İlaç Sektöründe Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Matrisinin Oluşturulması

Özlem DOĞAN İPEKGİL, Rabia ARICAN IŞIK

Kord Bezi Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Farklı Deney Tasarımı Yöntemleri ile İncelenmesi

Ayşe AYTAÇ, Berrin YILMAZ, Veli DENİZ

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM GEREKSİNİMLERİNİN KANO MODELİ İLE SINIFLANDIRILMASI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ UYGULAMASI

Melis UCA, Selim MENTEŞ

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerini Kullanan Makine-Ekipman Seçim Çalışmalarında Bulanıklığın Sonuçlara Etkisinin İncelenmesi

Mustafa YURDAKUL, Yusuf Tansel İÇ

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Eralp DOĞU, Banu ÖZGÜREL

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN MAKİNE-EKİPMAN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULANIKLIĞIN SONUÇLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL

A QFD and SERVQUAL Approach to Hotel Service Design

Aysun Kapucugil IKİZ, Ali MASOUDİ

İLAÇ SEKTÖRÜNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG) MATRİSİNİN OLUŞTURULMASI

Özlem İpekgil DOĞAN, Rabia İşık ARICAN

İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Sınıflandırılması: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uygulaması

Melis UCA, Selim MENTEŞ

Otomotiv Sektörü Müşteri Özel Şartlarınının APQP Süreci Adımlarına Göçerimi Üzerine Bir Çalışma

Eralp DOĞU, Hasan Erdem İKİZ, Ahmet Özhan KESKİN