Muhammet Sait IŞILDAK, İmdat KÖKSAL, Ali ÇİÇEK, Yunus YILMAZ

1992 VE 2006 YILLARINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

Beykoz Akademi Dergisi

2020 - Cilt: 8 - Sayı: 1

97 - 116

Veri Zarflama Analizi, Devlet Üniversiteleri, Etkinlik Karşılaştırma

30 16