Planlamada Açık Veri Portalları/Etkileşimli Haritalar: İzmir (Türkiye) - Sidney (Avustralya) Örneği

Uluslararası boyutta giderek artan açık veri girişimleri gerçekleşmektedir. Hükümetler bu girişim kapsamında büyük ölçekte ve detayda veri toplamakta ve/veya üretmektedir. Bu verilerin açık erişimde ve yeniden kullanılabilir formatlarda yayınlanmasını sağlayabilmek adına açık veri portalları oluşmuştur. Bu nedenle çok sayıda açık veri havuzu, katalog, haritalama sistemi ve portal ortaya çıkmıştır. Coğrafi (mekânsal) işaretleme dili ile çevrimiçi erişilebilen içeriklere, görüntülenebilir ya da indirilebilir veriler olarak rastlanmaktadır. Birlikte çalışabilir ve bağlanabilir açık verilerin daha fazla mevcudiyeti, bu tip verilerin ikincil kullanımını katalize etmektedir. Başarılı açık veri portallarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve geliştirilebilmesi için gerekli iyileştirmelerin sistematik biçimde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma özellikle açık veri portalları alanına yönlendirilmiştir ve ulusal açık veri portalının kullanılabilirliğinin analizine odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı ulusal ve uluslararası düzeyde seçilmiş kentlerin açık veri portallarını karşılaştırmak ve bu portalların kalitesini daha da artıran yeni bir değerlendirme çerçevesi önermektir. Bu nedenle yoğunluklarının benzer olmasının göz önünde bulundurulduğu örneklem olarak seçilen kıyı kentlerinden İzmir ve Sidney’in sahip olduğu açık veri portallarının içerik analizi yapılarak sağlanan veri kümelerini ve nasıl paylaşıldığını değerlendirmek çalışmanın merkezinde yer almaktadır.

___

 • Ş. Kaya, T. Okul, G. Şimşek, “Açık Veri İdeolojisi ile Turizm X. 0 Stratejilerinin Değerlendirilmesi”, Journal of New Tourism Trends (JOINNTT), 1(1), 1-13, 2020.
 • M. Lnenicka, “An in-depth analysis of open data portals as an emerging public e-service”, International Journal of Humanities and Social Sciences, 9(2), 589-599, 2015.
 • C. González-Mora, I. Garrigós, J. Zubcoff, An apification approach to facilitate the access and reuse of open data, Web Engineering: 20th International Conference, ICWE 2020, Helsinki, Finlandiya, 512-518, 9–12 Haziran 2020.
 • M. Kostovski, M. Jovanovik, D. Trajanov, “Open data portal based on semantic Web Technologies”, In Proceedings of the 7th South East European Doctoral Student Conference, University of Sheffield, Yunanistan, 1-13, 25 Eylül 2012.
 • S. Önen, S. Karatepe, M Ozan, “E-Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Web Sitesi Uygulamaları: İki Farklı Ülke Belediyesi Üzerinden Bir Karşılaştırma”, Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Editör: M. Mecek, B. Parlak, E. Atasoy, 1225-1236, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2018.
 • U. Ünlü, “Sosyal belediyecilik anlayışının e-belediyecilik uygulamalarına entegre edilmesi”, Sayıştay Dergisi, 102, 63-89, 2016.
 • A. Şahin, “Türkiye'de e-belediye uygulamaları ve Konya örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 161-189, 2007.
 • M. Erbaş, Z. Alkış, “Web tabanlı veri düzenleme ve etkileşimli harita sunumu uygulaması”, Harita Dergisi, 72(133), 43-52, 2005.
 • X. Lu, “An investigation on service-oriented architecture for constructing distributed web gis application”, In 2005 IEEE International Conference on Services Computing, Vol-1, 191-197, 2005.
 • P. Fu, J. Sun, GIS in the Web Era, Web GIS: Principles and applications, 1-24, 2011
 • H. Olcan, Z. Şeker, Z. “Kentsel Planlamada Çevre Düzeni Plan Sürecinde CBS'nin Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi ve Uygulama Sistemi Geliştirilmesi”. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (s. 37-41). Trabzon: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 2007
 • S. Çabuk, “CBS’nin Yerel Yönetimlerde Kullanımı ve Kent Bilgi Sistemleri”, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(3), 69-87, 2015.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı, Coğrafi Tabanlı İl-Kent Yönetim ve Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu, 2007.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Kuracakları KBS Hakkında Mevzuat Raporu, 2012
 • Internet: Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir, 08.01.2023
 • Internet: Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Konak,_%C4%B0zmir, 08.01.2023
 • Internet: İzmir Büyükşehir Belediyesi, https://www.bizizmir.com/, 09.01.2023
 • Internet: İzmir Büyükşehir Belediyesi, https://www.izmir.bel.tr/, 09.01.2023
 • Internet: İzmir Büyükşehir Belediyesi, https://acikveri.bizizmir.com/, 09.01.2023
 • Internet: İzmir Büyükşehir Belediyesi, https://cbs.izmir.bel.tr/cbs_portal/, 13.11.2022
 • Internet: Konak Belediyesi, https://www.konak.bel.tr/, 13.11.2022
 • Internet: Konak Belediyesi&Netcad, https://keos.konak.bel.tr/imardurumu/, 09.01.2023
 • Internet: Konak Belediyesi & Netcad, https://keos.konak.bel.tr/webaski/?MID=96#/, 09.01.2023
 • O. Akçakaya, “Toronto ve Sidney yerel yönetimlerinin stratejik yönetim süreçleri üzerine mukayeseli bir inceleme”, Batman Üniversitesi Yaşam B Internet: ilimleri Dergisi, 6(2/1), 65-80, 2016.
 • NSW, https://www.ipc.nsw.gov.au/information-access/open- government-open-data, 08.01.2023
 • Internet: NSW Hükümeti, https://www.nsw.gov.au/, 09.01.2023
 • Internet: NSW Hükümeti, https://data.nsw.gov.au/, 09.01.2023
 • Internet: City of Sydney, https://data.cityofsydney.nsw.gov.au/, 13.11.2022
 • Internet: City of Sydney, https://cityofsydney.maps.arcgis.com/home/index.html, 13.11.2022