Yönetim ve Ekonomi Dergisi

Cilt: 30 Sayı: 3 -2023Son Sayı