Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt: 41 Sayı: Tarım Özel Sayısı -2023Son Sayı