Modern Öncesi Devletin Yönetim Anlayışı

Devletin oluşumu insanlık tarihi içindeki önemli olaylardan birisini oluşturmaktadır. Tarımın ortaya çıkışı, mülkiyetin oluşumu ve korunması ihtiyacı devleti ortaya çıkarmıştır. Çağlar boyunca üretim ilişkilerindeki gelişim ve değişim yeni devlet şekillerini gerektirmiş, her yeni devlet ve üretim şekli kendisi ile uyumlu eğitim, hukuk ve askerlik gibi kurumlarını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada devletin oluşumundan modern devlete geçen süreçte yönetim anlayışlarının özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Understanding of State Regimes before Modern Ages

Devletin oluşumu insanlık tarihi içindeki önemli olaylardan birisini oluşturmaktadır. Tarımın ortaya çıkışı, mülkiyetin oluşumu ve korunması ihtiyacı devleti ortaya çıkarmıştır. Çağlar boyunca üretim ilişkilerindeki gelişim ve değişim yeni devlet şekillerini gerektirmiş, her yeni devlet ve üretim şekli kendisi ile uyumlu eğitim, hukuk ve askerlik gibi kurumlarını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada devletin oluşumundan modern devlete geçen süreçte yönetim anlayışlarının özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.