7
Benzer Makaleler

60-72 Ay Arası Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetlerini Yordama Gücü: Mersin Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgür OĞUR, Begümhan YÜKSEL

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Halime Nur SEZER, Duygu YALMAN

Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Ceylan ZİYTAK, Hüseyin Gürcan KANAT, Mehmet GEDİKOĞLU, Mehmet Deniz AKIN

Matematik Okuryazarlığını Geliştirmede Problem Çözme Stratejileri Eğitiminin Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hasan TEMEL, Murat ALTUN

Millî Eğitim Bakanlığı’ nın 40 Bin Yeni Anasınıfı Açma Projesinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Bedriye ŞİMŞEK, Hilal KAHRAMAN

Okul Bahçelerinin Fiziksel Yapısının Öğrenme Ortamı Olarak İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Zerrin MERCAN, Büşra BİLİR, Nilüfer DARICA

Küçük Çocukların Sosyal Becerileri ile Sosyal Duygusal İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Journal of Sustainable Education Studies

Hülya GÜLAY OGELMAN, Döne KAHVECİ