Yusuf YAZICIOĞLU, Hasan UYGURTÜRK

YABANCI, ÖZEL VE KAMUSAL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI İLE KATILIM BANKALARININ CAMELS YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 2

115-131

Mevduat Bankaları, Katılım Bankaları, CAMELS Yöntemi

256 193

7
Benzer Makaleler

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİ İLE KÂRLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST MEVDUAT BANKALARI ÖRNEĞİ

PressAcademia Procedia

Ilknur KULEKCI, Aysegul Ertugrul AYRANCI

Sosyal Medya Özellikleri Müşteri Bağlılığını Tetikler mi? Akıllı Telefon Markaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Emre POLAT, Özge KİREZLİ

Yönetim ve Organizasyon Alanında Kuram Geliştirme Yönelimli Araştırmanın Üç Öncül Geleneği: Langley, Eisenhardt ve Gioia Yöntemleri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ozan AĞLARGÖZ

YABANCI, ÖZEL VE KAMUSAL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI İLE KATILIM BANKALARININ CAMELS YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

Yusuf YAZICIOĞLU, Hasan UYGURTÜRK

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN MEVDUAT BANKALARININ BİREYSEL VE SEKTÖREL RİSK DERECELENDİRMESİ: BİR CAMELS ANALİZİ UYGULAMASI

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Mehmet Fatih BAYRAMOGLU, İsmail GÜRSOY

CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İLHAN EGE, EMRE TOPALOĞLU, ÖZLEM KARAKOZAK

Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: Camels Yaklaşımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Gülay ÇİZGİCİ AKYÜZ, Mustafa EMİR

TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL DURUMLARININ CAMELS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Serpil ALTINIRMAK, Yavuz GÜL