Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt: 16 Sayı: 4 -2023Son Sayı