Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Cilt: 21 Sayı: 3 -2023Son Sayı