Benzer Makaleler

Fındık Tarımında Mevsimlik İşçiler: Giresun Örneği

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Gizem ŞİMŞEK

Mülteci Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Tokat Örneği

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Mehmet Akif EROĞLU, Tuğba KOCADAĞ ÜNVER, Murat ÜNVER, Levent YAZICI, Murat AĞAR

Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tülin AVCU

SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Pamukkale Tıp Dergisi

Ayhan ALGÜL, Alpay ATEŞ, Vedat TURHAN, Ümit Başar SEMİZ, Murat GÜLSÜN, Cengiz BAŞOĞLU, Servet EBRINC, Ömer GEÇİCİ, Onur DURMAZ, Mesut ÇETİN

Epigallokateşin-3-gallat'ın benign prostat hiperplazi hücrelerinde migrasyon ve enflamasyon ile ilişkili genlerin transkripsiyonel regülasyonuna etkisi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

BURCU ERBAYKENT TEPEDELEN

Türkiye’deki Suriyelilerin Sosyolojik “Yabancı” Olarak Ele Alınması Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özlem KAHYA NİZAM, Songül SALLAN GÜL

Ortadoğu’nun Kaybolan Hristiyanları (Suriye ve Irak)

İçtimaiyat

Celal Öney

Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği / Socio-Economic Reflections of Migration: The Example of Syrian Immigrants in Gaziantep / الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للهجرة هجرة السوريين إلى غازي عنتاب نموذجا

İlahiyat Akademi

İbrahim ARSLAN, Yusuf BOZGEYİK, Erdal ALANCIOĞLU