Balkan Araştırma Enstitüsü (BAE) Dergisi, Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO, J-Gate, Modern Language Association (MLA) International Bibliography ve ProQuest tarafından taranmaktadır.

Cilt: 9 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı