Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU, Kadir Tolga ÇELİK

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesinde Yer Alan Donatı Elemanları Üzerine Bir Çalışma

A Study On The Street Furniture Located At Amasya University Yeşilirmak Campus

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

33-46

Donatı Elemanı, Yerleşke Peyzajı, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi, Amasya

street furniture, campus landscape, Amasya University Yeşilırmak Campus, Amasya

46781

Benzer Makaleler