Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi-Cover
  • ISSN: 2645-8942
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ömer Kamil ÖRÜCÜ

5.4b921