Çevirmen: Nevres Işılay KAÇAKGİL ÖKSÜZOĞLU

Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Ve Yunanistan’da Arkeoloji Ve Müzeciliği Geliştirmek: Théodore Macridy, Bir Osmanlı Rum ‘Arada Kalmış Bilim İnsanı’

Developing Archaeology and Museology in the Ottoman Empire, Turkey, and Greece: Théodore Macridy, an Ottoman Greek ‘Liminal Scientist’

UNIMUSEUM

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

30-41

Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye, Yunanistan, arkeoloji tarihi, müzecilik, Benaki Müzesi

Ottoman Empire, Turkey, Greece, history of archaeology, museology, Benaki Museum

466 75

7