DİJİTAL MÜZECİLİK VE İNTERAKTİF İLETİŞİM: SFMOMA ve MORİ DİJİTAL SANAT MÜZESİ ÖRNEKLEMLERİ

DİJİTAL MÜZECİLİK VE İNTERAKTİF İLETİŞİM: SFMOMA ve MORİ DİJİTAL SANAT MÜZESİ ÖRNEKLEMLERİ

Özellikle 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren müzeler, sanat arkeoloji ve sosyal antropoloji ile ilgili kültürel miras ürünlerinin sergilendiği ve arşivlendiği en önemli kültür yapıları haline gelmiştir. Günümüzde dijital teknolojilerle belirlenen bilişim çağında, çağdaş müzecilik yaklaşımı geleneksel müzecilikten farklı bir bakış açısı gerektiriyor. Her ne kadar başlangıçta koruma, tarihi obje ve eserleri arşivleme ile sınırlı olan iç mekânlar olarak kullanılmış olsalar da, bugün bu mekânlar, pedagojik fonksiyonlarının dışında, bilimsel araştırma uzmanları için kaynak sağlayan etkileşimli, dijital ortamlara dönüştürülmektedirler. Bu bildiride, müze tanımının tarihsel süreç içindeki değişimi ele alınacak ve daha sonra etkileşimli ortam olarak yeni müzecilik algısı tartışılacaktır.

___

 • Chorver, Chad (2016) On (Digital) Content Strategy. Kaynak: https://www.sfmoma.org/read/on-digital-content-strategy/ Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • Doğan, Salih (2018) Müzeci̇li̇kte Di̇ji̇tal Dönüşüm Deği̇şen Müze Teknoloji̇leri̇ Ve Ulusal Bilgi Politikası. KAM18 Kongresi Sunumu. Aktaran: https://kamkongresi.com/wp-content/uploads/2018/12/M%C3%9CZEC%C4%B0L%C4%B0KTE-D%C4%B0J%C4%B0TAL-D%C3%96N%C3%9C%C5%9E%C3%9CM-DE%C4%9E%C4%B0%C5%9EEN-M%C3%9CZE-TEKNOLOJ%C4%B0LER%C4%B0-VE-ULUSAL-.pdf Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • Erbay, Fethiye (1996) “Müzelerin Teknolojiye Bağımlı Gelişmeleri”. Genel Kurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Kuruluşunun 150. Yılında III. Türk Müzeciliği Sempozyumu. Genel Kurmay Basımevi: İstanbul (72-76).
 • Erbay, Fethiye (2009) Müze Yönetimini Kurumsallaştırma Çabası (1984-2009). Mimarlık Vakfı Enstitüsü: İstanbul.
 • Kandemir, Özge&Uçar, Özlem (2015) “Değişen Müze Kavramı ve Çağdaş Müze Mekânlarının Oluşturulmasına Yönelik Tasarım Girdileri”. Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi, XVII: Eskişehir. Aktaran: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192412 Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • Öztürk, Özhan (2016) Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları: Ankara.
 • Samis, Peter S. (2001) Points of Departure: Curators andeducators collaborate to prototype a “Museum Of the Future” in Cultural Heritage and Technologies in the Third Millenium. ICHIM 01’de verilen konfreans metni. (637-623) Aktaran: https://www.academia.edu/30692222/Points_of_Departure_Curators_and_educators_collaborate_to_prototype_a_Museum_of_the_Future_ Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://borderless.teamlab.art/ Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://www.digitalssm.org/ Erişim tarihi: 12.15.2019.
 • https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/ Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2017_ICOM_Statutes_EN.pdf Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://icom.museum/en/news/the-museum-definition-the-backbone-of-icom/ Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://icom.museum/en/news/icom-announces-the-alternative-museum-definition-that-will-be-subject-to-a-vote/ Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://icom-kyoto-2019.org/ Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://www.sfmoma.org/press/release/new-sfmoma-announces-transformed-digital-strategy/ Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://medium.com/digital-art-weekly/18-museums-boosting-the-scene-of-digital-art-f8a4b4fa5eb9 Erişim tarihi: 15.12.2019.
 • https://www.peramuzesi.org.tr/Repo/Bulletin/Attachments/1558510927_pm_2019_ohb_vr.docx Erişim tarihi: 19.12.2019.
 • https://www.youtube.com/watch?v=IAF2UV0BEAY Erişim tarihi: 19.12.2019.