Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Ve Yunanistan’da Arkeoloji Ve Müzeciliği Geliştirmek: Théodore Macridy, Bir Osmanlı Rum ‘Arada Kalmış Bilim İnsanı’

Bu makale, birden fazla disiplinde ve birden fazla ülkede bilgi aktarımı sağlayan Theodore Macridy'nin hayatı ve kariyeri boyunca Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve Yunanistan'daki arkeoloji ve müzeciliğin gelişimi ile ilgilidir. Macridy, Batılı akademik çevrelerle olan bağları sayesinde Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve Yunanistan'ın arkeoloji ve müzecilik alanındaki gelişimlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Rum asıllı bir Osmanlı vatandaşı olarak entelektüel birikime sahip Osmanlı ve Yunan toplumlarında yaşadığı sürede, Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok yerinde kazı yapmış, Osmanlı İmparatorluk Müzesi'nde çalışmış ve kariyerinin sonlarına doğru da Atina'daki Benaki Müzesi'nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Onun bu arada kalmış kimliği hem Yunan hem de Türk arkeolojisi ve müzeciliğinde görece ihmal edilen Osmanlı Rum alimleri için iyi bir örnektir.

Developing Archaeology and Museology in the Ottoman Empire, Turkey, and Greece: Théodore Macridy, an Ottoman Greek ‘Liminal Scientist’

This article concerns the development of archaeology and museology, in the Ottoman Empire, Turkey, and Greece, through the life and career of Théodore Macridy. Macridy participated in knowledge trans- fer in more than one discipline and more than one country. Through his links with Western academic circles in archaeology and museology, he made a significant contribution to their development in the Ottoman Empire, Turkey, and Greece. Living between the Ottoman and Greek epistemic communities as an Ottoman citizen of Greek origin, he excavated numerous sites of the Ottoman Empire, worked at the Ottoman Imperial Museum, and contributed to the foundation of the Benaki Museum in Athens at the end of his career. This makes him a good example of an Ottoman Greek scholar whose liminal identity led to his relative neglect in both Greek and Turkish archaeology and museology.