Emine Merve USLU, Tuba ÖZGÜN

İlk Okuma Yazma Öğretim Müfredatının Yapısı ve Teknolojiyle İlişkisi: Nitel Bir Araştırma

The Structure of Primary Literacy Teaching Curriculum and its Relationship with Technology: A Qualitative Research

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

46-58

İlk Okuma Yazma, Teknoloji Entegrasyonu, Müfredat.

Literacy Teaching, Technology Integration, Curriculum

39132