İbrahim ORTAŞ

Bilgi ve İletişim Çağında Bilimsel Bilgiye Erişimin Önemi ve Türkiye’nin Bilgiye Erişim Potansiyeli

In the Information and Communication Age, the Importance of Accessing Scientific Information and the Information and Communication Potential of Turkey

Türk Kütüphaneciliği

2018 - Cilt: 32 - Sayı: 3

223 - 232

Informationage, communicationage, accessto information, potential to accessto scientific information, Turkey

23 15