* Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı gönderilen çalışmalar (özel sayı hariç) en erken 2021 yılındaki ve sonraki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir. * TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (ayrıntılı bilgi için bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

* Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

Cilt: 22 - Sayı: TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı - 2020 Son Sayı