Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 25 Sayı: 3 -2023Son Sayı