Melike ÇETİNBAKIŞ, Şeyma ŞAHİN KUTLU

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 4 - Sayı: 1

20-38

Çevresel Sürdürülebilirlik, Ekonomik Büyüme, Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Türkiye, ARDL

Environmental Sustainability, Economic Growth, Renewable Energy Consumption, Turkey, ARDL.

7833