Siyasal: Journal of Political Sciences, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanan “Siyasal: Journal of Political Sciences” Dergisi ilk olarak 1983 yılında yayınlanmış, o tarihten beri alanında öncü ve seçkin dergilerden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Derginin ismi yayın hayatına başladığından beri “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi” iken Ekim 2017 sayısından itibaren “Siyasal: Journal of Political Sciences” olarak değiştirilmiştir.

Cilt: 30 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı