Tamer GENÇ, Ümit GİRGİN, H. Pelin KARASU

İŞİTME ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNIN OKUMA BECERİLERİNİN FORMEL OLMAYAN OKUMA ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 1

507 - 526

İşitme engelli öğrenci, okuma becerilerinin değerlendirmesi, kaynaştırma eğitimi

353 75