Banu MOÇOŞOĞLU, Ahmet KAYA

Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Sebebiyle Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi

Investigation of Teachers' Attitudes Towards Distance Education Applied Due to Coronavirus Disease (COVID-19)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

15-43

Uzaktan Eğitim, COVID-19, Uzaktan Eğitim Tutumu

Distance education, COVID-19, teacher attitudes, coronavirus, teacher

443