2000 yılından beri yayın hayatını kesintisiz olarak sürdüren Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Hacettepe Üniversitesi'nin sosyal hizmet ve sosyal hizmet disiplini ile bağlantılı olan diğer sosyal bilim alanlarındaki çalışmalara yer veren hakemli akademik yayınıdır.

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi aşağıdaki veri tabanlarında taranmaktadır:

EBSCO Host

Index Copernicus

ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Türkiye Atıf Dizini

Dergi ile ilgili iletişim: toplumvesosyalhizmet@gmail.com & tsh@hacettepe.edu.tr

Dergimizin Twitter hesabına erişmek için: www.twitter.com/tshdergi

Cilt: 32 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı