Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Cilt: 9 Sayı: 2 -2023Son Sayı