Memede intrakistik papiller karsinom (olgu sunumu)

Memenin nadir tümörlerinden İntrakistik papiller karsinom olgusunun mammografik ve sonografik bulguları sunulmuştur. Mammografi ve ultrasonografi kombinasyonu bu nadir lezyonun tanısında önemli rol oynamıştır.

Intracystic papillary carcinoma of the breast (case report)

A rare case of intracystic papillary carcinoma of the breast evaluated by mammography and ultrasonography is reported. Authours noticed that combination of mammography and ultrasonography play an important role in the diagnosis of this rare tumour.

Kaynak Göster