Diabetes mellituslu hastalarda trombosit volüm değişiklikleri ve diabetik komplikasyonlarla ilişkisi

Ortalama trombosit volümü (MPV) trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun bir göstergesi olup, yapılan çalışmalarda agregasyon, tromboxan sentezi, beta-tromboglobulin salınımı gibi ölçümlerle MPV arasında korelasyon bulunmuştur. Büyük trombositlerin, adezyon ve salınım potansiyellerinin ve enzim aktivitelerinin arttığı; dolayısıyla trombotik olaylarda daha aktif rol oynadıkları düşünülmektedir. Bu çalışmada diabetik hastalarda trombosit fonksiyon ve aktivitesinin bir göstergesi olan trombosit volüm değişikleri ve bu değişikliklerin diabetik komplikasyonlarla olan ilişkisi araştırıldı. Bu amaçla 130 diabetik hasta (ort. yaş: 48.96 ± 13.8 yıl) ve aynı yaş grubundan 55 sağlıklı kontrol grubu (ort. yaş: 46.39 ± 15.42 yıl) çalışmaya alındı. Diabetik hastaların MPV ortalaması kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla, 8.96±1.72 fl ve 8.13+0.95 fl, p 0.05). MPV ile AKŞ, HbA1c, yaş, diabetik yaş arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı. Sonuç olarak, diabetiklerde görülen MPV artışının diabetik mikro- ve makrovasküler komplikasyonların oluşumunda trombositlerin oynadığı aktif rolün bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz.

Platelet volume changes in diabetes mellitus and relationship with diabetic complications

Mean platelet volume (MPV) is a marker of platelet function and activation. MPV correlates with aggregation, thromboxane synthesis and beta-thromboglobulin release. In large sized platelets, the enzyme activity is increased; adhesion and release potential are also increased, resulting in particularly active involvement in thrombogenesis. In this study, platelet volume, which is a determinent of platelet reactivity was measured in patients with diabetes mellitus and investigated the relationship between MPV and diabetic complications. For this purpose, 130 diabetic patients (mean age: 48,96 ± 13,8 year) and 55 age and sex matched healthy controls (mean age:46.39±15.42) were recruited. Mean MPV was significantly increased in the diabetic subjects (8.96 ± 1.69 fl) compared with nondiabetic control groups (8.13± 0.95 fl, p<0.001). There was no significant difference between patients with diabetic complication such as retinopathy, neuropathy and nephropathy and those without diabetic complications. There was no correlation between MPV and HbA1c, fasting blood glucose, age or duration of diabetes. Although MPV was higher in the patients with coronary artery disease compared to the other diabetic subjects, it_ was not statistically significant (9.46 ± 1.65 fl and 8.85 ± 1.67 fl, p > 0.05). In conclusion, we believe that the larger platelets seen in diabetes may play a part in the increased micro and macrovascular complication

Kaynak Göster